Hele landet
Hele landet

Fyllingsgraden ned mot 40 prosent, men det er mye mer vann enn på samme tid i fjor

Publisert

Hele landet

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 40,5 prosent i hele landet. Uken før lå fyllingsgraden på 42,6 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 35,4 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 33.321 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 23,2 prosent i forrige uke. Det er 3,7 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 26,9 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 16,2 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 1.344 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 2 er nå 47,5 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 49,0 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 46,8 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 15.552 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

I uke 10 lå fyllingsgraden for elspotområde 3 på 37,9 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 41,6 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 21,3 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 2.962 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 4 er nå 38,5 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 40,0 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 35,6 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 38,5 prosent tilsvarer det 7.462 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 36,3 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 39,0 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 26,0 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 6.001 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.