Hele landet
Hele landet

Fyllingsgraden i vannmagasinene økte igjen

Publisert

Etter to uker med mindre vann i vannmagasinene, økte vannstanden igjen i forrige uke.

Hele landet

I uke 46 lå fyllingsgraden for hele landet på 79,3 prosent. Det er 0,4 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 78,9 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 81,6 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 65.220 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 1 er nå 88,0 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 86,0 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 80,8 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 88,0 prosent tilsvarer det 5.095 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

I uke 46 lå fyllingsgraden for elspotområde 2 på 82,6 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 81,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 87,2 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 82,6 prosent tilsvarer det 27.032 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 82,2 prosent i elspotområde 3. Det er 0,2 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 82,4 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 76,5 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 6.421 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 65,0 prosent i forrige uke. Det er 0,3 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 64,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 73,8 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 12.580 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 85,2 prosent. Det er 0,7 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 85,9 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 82,2 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 85,2 prosent tilsvarer det 14.092 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.