Hele landet
Hele landet

Fyllingsgraden i vannmagasinene ligger nå på 42,2 prosent

Publisert

Hele landet

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 42,2 prosent i forrige uke. Uken før lå fyllingsgraden på 46,1 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 42,8 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 34.662 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Fyllingsgraden i elspotområde 1 er nå 23,8 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 28,6 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 20,5 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 23,8 prosent tilsvarer det 1.380 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Vannmagasinene i elspotområde 2 er nå 53,8 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 57,6 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 49,3 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 53,8 prosent tilsvarer det 17.607 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 27,4 prosent i elspotområde 3. Det er 4,2 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 31,6 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 36,5 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 27,4 prosent tilsvarer det 2.137 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 40,8 prosent i elspotområde 4. Det er 2,8 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 43,6 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 48,8 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 7.899 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

I forrige uke lå fyllingsgraden på 34,1 prosent i elspotområde 5. Det er 5,0 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 39,1 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 33,7 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.639 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot. Feil kan forekomme.