Vestlandet
Vestlandet

Fyllingsgraden fortsetter å ta seg opp

Publisert

Hele landet

Fyllingsgraden i hele landet er nå 76,8 prosent. Det er 0,4 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 76,4 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 85,7 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 63.149 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 86,7 prosent i elspotområde 1. Uken før lå fyllingsgraden på 87,1 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 90,5 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.015 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 2 er nå 79,7 prosent fulle. Det er 0,5 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 79,2 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 88,4 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 79,7 prosent tilsvarer det 26.082 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 3 er nå 76,3 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 75,4 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 78,2 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.962 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 62,7 prosent fulle. Det er 0,5 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 62,2 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 81,6 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 62,7 prosent tilsvarer det 12.141 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 84,4 prosent i forrige uke. Uken før lå fyllingsgraden på 84,2 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 86,9 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 84,4 prosent tilsvarer det 13.949 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.