Fyllingsgraden fortsetter å synke

Publisert

NVE oppdaterer sine tall for vannmagasinene hver uke. De viser at magasinene totalt sett fortsetter å falle.

Fra uke 18 til uke 19 falt fyllingsgraden med 0,4 prosentpoeng totalt sett. Det er egentlig ganske lite, men det er i en periode der fyllingsgraden normalt går opp igjen etter bunnoteringen.

Det er imidlertid et lite stykke igjen til bunnoteringen. Totalt ligger fyllingsgraden nå på 28,2 prosent. Det er markant lavere enn mediannivået på 37,2 prosent, men det er fortsatt litt igjen til bunnoteringen på 20,9 prosent.

På Østlandet har fyllingsgraden gått noe opp, men ikke så mye som den pleier. Med 19,0 prosent er fyllingsgraden nesten nede i bunnivået for uke 19 som historisk sett har vært på 17,1 prosent.

Fyllingsgraden i elspotområde 2, sørvestlandet holder seg omtrent på normalnivået for denne tiden av året.

I Midt-Norge er fyllingsgraden nede i 16,5 prosent, så vidt over historisk lave 15,0 prosent.

I Nord-Norge har fyllingsgraden i stor grad holdt seg på normalnivået i år, men de siste ukene har også den nærmet seg bunnivået. Der ligger fyllingsgraden nå på 32,0 prosent.

På Vestlandet ligger fyllingsgraden nå på 15,2 prosent, og den fortsetter nedover.

Les også: