Hele landet
Hele landet

Fyllingsgraden falt til under 60 prosent

Publisert

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 57,0 prosent i hele landet. Det er 3,2 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 60,2 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 53,8 prosent. hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 57,0 prosent tilsvarer det 46.858 GWh.

Elspotområde 1

Elspotområde 1 - Østlandet
Elspotområde 1 - Østlandet

For en uke siden var vannmagasinene 41,4 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 46,2 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 36,1 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 41,4 prosent tilsvarer det 2.396 GWh.

Elspotområde 2

Elspotområde 2 - Sørvestlandet
Elspotområde 2 - Sørvestlandet

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 68,0 prosent i elspotområde 2. Det er 2,7 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 70,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 57,8 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 22.263 GWh.

Elspotområde 3

Elspotområde 3 - Midt-Norge
Elspotområde 3 - Midt-Norge

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 44,4 prosent i elspotområde 3. Uken før lå fyllingsgraden på 48,1 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 50,1 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 3.468 GWh.

Elspotområde 4

Elspotområde 4 - Nord-Norge
Elspotområde 4 - Nord-Norge

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 51,7 prosent i forrige uke. Uken før lå fyllingsgraden på 54,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 58,0 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 51,7 prosent tilsvarer det 10.012 GWh.

Elspotområde 5

Elspotområde 5 - Vestlandet
Elspotområde 5 - Vestlandet

For en uke siden var vannmagasinene 52,7 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 56,6 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 49,0 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 8.719 GWh.