Hele landet
Hele landet

Fyllingsgraden falt for andre uke på rad

Publisert

Etter en periode der vannmagasinene fylles opp, har vi nå kommet til perioden der fyllingsgraden går litt ned fra uke til uke.

Hele landet

I uke 45 lå fyllingsgraden for hele landet på 78,9 prosent. Det er 0,8 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 79,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 83,1 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 64.879 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 86,0 prosent i elspotområde 1. Det er 0,4 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 86,4 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 83,2 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 4.974 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 2 er nå 81,7 prosent fulle. Det er 0,2 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 81,9 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 87,6 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 26.736 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 82,4 prosent i forrige uke. Det er 0,7 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 83,1 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 79,2 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 82,4 prosent tilsvarer det 6.434 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 64,7 prosent i forrige uke. Det er 1,0 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 65,7 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 76,0 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 64,7 prosent tilsvarer det 12.528 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 85,9 prosent i elspotområde 5. Uken før lå fyllingsgraden på 87,7 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 84,3 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 85,9 prosent tilsvarer det 14.207 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.