Hele landet
Hele landet

Fyllingsgraden er under 40 prosent, men over nivået på samme tid i fjor

Publisert

Hele landet

Vannmagasinene i hele landet er nå 38,4 prosent fulle. Det er 2,1 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 40,5 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 32,4 prosent. Hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 38,4 prosent tilsvarer det 31.545 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 1 er nå 19,7 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 23,2 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 13,0 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 19,7 prosent tilsvarer det 1.138 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 46,0 prosent i elspotområde 2. Uken før lå fyllingsgraden på 47,5 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 43,6 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 46,0 prosent tilsvarer det 15.043 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

I uke 11 lå fyllingsgraden for elspotområde 3 på 34,4 prosent. Det er 3,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 37,9 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 18,8 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 34,4 prosent tilsvarer det 2.688 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 37,0 prosent i elspotområde 4. Det er 1,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 38,5 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 33,4 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 37,0 prosent tilsvarer det 7.157 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 33,4 prosent fulle. Det er 2,9 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 36,3 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 22,6 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.519 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.