Hele landet
Hele landet

Fyllingsgraden er nede i 44,2 prosent

Publisert

Hele landet

Vannmagasinene i hele landet er nå 44,2 prosent fulle. Det er 1,7 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 45,9 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 42,2 prosent. Hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 44,2 prosent tilsvarer det 36.332 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 1 er nå 31,4 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 36,3 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 23,8 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 31,4 prosent tilsvarer det 1.816 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 50,1 prosent i elspotområde 2. Uken før lå fyllingsgraden på 51,2 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 53,8 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 50,1 prosent tilsvarer det 16.382 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

I uke 8 lå fyllingsgraden for elspotområde 3 på 43,9 prosent. Det er 2,6 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 46,5 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 27,4 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 43,9 prosent tilsvarer det 3.425 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 40,5 prosent i elspotområde 4. Det er 0,7 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 41,2 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 40,8 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 40,5 prosent tilsvarer det 7.841 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 41,5 prosent fulle. Det er 2,4 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 43,9 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 34,1 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 6.868 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.