Hele landet
Hele landet

Nok en uke med økt fyllingsgrad i vannmagasinene

Publisert

Fyllingsgraden i de norske vannmagasinene fortsetter å stige etter noen uker med en uvanlig nedgang. Ved utgangen av uke 33 var fyllingsgraden oppe i 64,7 prosent. Det er en økning på 2,1 prosentpoeng, og skjer i en uke der det var uvanlig mye tilsig til de norske vannmagasinene.

Samtidig er det markant lavere enn mediannivået som ligger på 81,3 prosent.

Hele landet

I forrige uke lå fyllingsgraden på 64,7 prosent i hele landet. Uken før lå fyllingsgraden på 62,6 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 81,1 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 53.168 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 76,5 prosent i elspotområde 1. Uken før lå fyllingsgraden på 74,2 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 85,4 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 4.425 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 65,0 prosent i elspotområde 2. Det er 2,0 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 63,0 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 79,3 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 21.279 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 66,4 prosent i forrige uke. Det er 1,6 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 64,8 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 84,6 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 66,4 prosent tilsvarer det 5.186 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

I uke 33 lå fyllingsgraden for elspotområde 4 på 54,7 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 52,8 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 83,1 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 54,7 prosent tilsvarer det 10.601 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 70,6 prosent. Det er 2,5 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 68,1 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 79,1 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 11.677 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.