Fyllingsgraden økte til 42 prosent

Vannmagasinene fikk 1,7 prosent mer vann i uke 20.

Vannmagasinene i hele landet er nå 42,0 prosent fulle. Det er 1,7 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 40,3 prosent. Hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 42,0 prosent tilsvarer det 34.497 GWh.

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh. Vannmagasinene i elspotområde 1 er nå 43,4 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 38,3 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 64,4 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 43,4 prosent tilsvarer det 2.514 GWh.

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh. De siste tallene viser en fyllingsgrad på 52,3 prosent i elspotområde 2. Uken før lå fyllingsgraden på 51,0 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 58,7 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 52,3 prosent tilsvarer det 17.120 GWh.

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh. I uke 20 lå fyllingsgraden for elspotområde 3 på 40,2 prosent. Det er 2,7 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 37,5 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 49,1 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 40,2 prosent tilsvarer det 3.140 GWh.

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh. De siste tallene viser en fyllingsgrad på 33,8 prosent i elspotområde 4. Det er 0,9 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 32,9 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 37,4 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 33,8 prosent tilsvarer det 6.551 GWh.

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh. For en uke siden var vannmagasinene 31,3 prosent fulle. Det er 1,4 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 29,9 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 40,9 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.172 GWh.

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.