Fyllingsgraden kryper ned mot en tredjedel

I uke 13 falt fyllingsgraden i de norske vannmagasinene ned til 36,4 prosent.

Hele landet

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 36,4 prosent i hele landet. Uken før lå fyllingsgraden på 37,0 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 27,2 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 29.912 GWh.

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 16,1 prosent i elspotområde 1. Uken før lå fyllingsgraden på 17,2 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 8,6 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 16,1 prosent tilsvarer det 933 GWh.

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 44,9 prosent i forrige uke. Det er 0,3 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 45,2 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 37,8 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 44,9 prosent tilsvarer det 14.692 GWh.

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 31,3 prosent i elspotområde 3. Det er 0,7 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 32,0 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 14,8 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 31,3 prosent tilsvarer det 2.441 GWh.

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 4 er nå 35,5 prosent. Det er 0,2 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 35,7 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 28,5 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 6.867 GWh.

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 5 er nå 30,1 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 31,4 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 16,8 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 4.979 GWh.

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.