Fyllingsgraden er nesten oppe i 60 prosent

Stort tilsig av vann i forrige uke.

Fyllingsgraden i hele landet er nå 59,4 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 52,5 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 56,8 prosent.

Hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 59,4 prosent tilsvarer det 48.807 GWh.

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 73,4 prosent i elspotområde 1. Uken før lå fyllingsgraden på 64,9 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 71,6 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 73,4 prosent tilsvarer det 4.245 GWh.

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 65,7 prosent fulle. Det er 4,8 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 60,9 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 64,1 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 21.503 GWh.

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 67,6 prosent i forrige uke. Det er 11,0 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 56,6 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 57,7 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.282 GWh.

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh. For en uke siden var vannmagasinene 46,9 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 40,7 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 41,7 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 46,9 prosent tilsvarer det 9.085 GWh.

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 5 er nå 52,6 prosent fulle. Det er 9,2 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 43,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 54,3 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 52,6 prosent tilsvarer det 8.692 GWh. Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.