Hele landet
Hele landet

Vannmagasinene nesten 60 prosent fulle

Publisert

Fyllingsgraden fortsetter å stige, men mens fyllingsgraden for noen uker siden lå over mediannivået for denne tiden av året, ligger den nå litt under.

På kort sikt er det derfor mer enn nok vann i vannmagasinene nå, men det spørs hvordan utviklingen blir på sensommeren og utover høsten. Snømengden som er tilgjengelig for fremtidig tilsig til vannmagasinene er markant lavere enn de pleier å være på denne tiden av året. Dermed er vannkraftverkene nødt til å holde igjen mer på vannproduksjonen enn de pleier.

Hele landet

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 59,3 prosent i hele landet. Det er 2,5 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 56,8 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 65,2 prosent. hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 59,3 prosent tilsvarer det 48.731 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 73,1 prosent i elspotområde 1. Uken før lå fyllingsgraden på 71,6 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 76,1 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 4.233 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 66,1 prosent fulle. Det er 2,0 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 64,1 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 71,8 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 66,1 prosent tilsvarer det 21.619 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 3 er nå 59,8 prosent fulle. Det er 2,1 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 57,7 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 73,1 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 59,8 prosent tilsvarer det 4.669 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 4 er nå 43,4 prosent fulle. Det er 1,7 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 41,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 52,7 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 43,4 prosent tilsvarer det 8.400 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 59,3 prosent. Det er 5,0 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 54,3 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 59,4 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 9.810 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.