Hele landet.
Hele landet.

Vannmagasinene fikk bare marginalt mer vann på tross av mye strømimport

Publisert

Vanligvis øker fyllingsgraden i vannmagasinene ganske kraftig fra uke til uke på denne tiden av året, men slik gikk det ikke i forrige uke. Da holdt vannkraftverkene kraftig igjen på produksjonen, og mye av det norske strømforbruket ble dekket av importert vindkraft fra Sverige og Danmark. Likevel steg fyllingsgraden bare med marginale 0,4 prosentpoeng, ifølge de siste tallene fra NVE.

Hele landet

I uke 26 lå fyllingsgraden for hele landet på 61,7 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 61,3 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 69,3 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 50.709 GWh.

Hele landet.
Hele landet.

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 73,6 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 73,6 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 76,4 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 4.258 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 66,8 prosent i elspotområde 2. Det er 0,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 67,3 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 73,7 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 66,8 prosent tilsvarer det 21.851 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 3 er nå 61,8 prosent fulle. Det er 0,7 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 61,1 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 77,4 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 61,8 prosent tilsvarer det 4.827 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 48,8 prosent i elspotområde 4. Uken før lå fyllingsgraden på 47,3 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 61,8 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 48,8 prosent tilsvarer det 9.452 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 62,4 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 61,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 62,9 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 10.321 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.