Hele landet
Hele landet

Fyllingsgraden i vannmagasinene økte med hele 3,3 TWh

Publisert

Det har vært noen begredelige uker for fyllingsgraden i de norske vannmagasiner. I forrige uke sto fyllingsgraden på stedet hvil, og før det har det vært noen uker med små økninger mens andre uker faktisk har vist en nedgang.

I uke 37 ble det derimot tilført mye vann til de norske vannmagasinene. En tilførsel på 4 prosentpoeng tilsvarer en strømproduksjon på hele 3,3 TWh med strøm.

Hele landet

Vannmagasinene i hele landet er nå 69,5 prosent fulle. Det er 4,0 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 65,5 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 82,9 prosent. hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 69,5 prosent tilsvarer det 57.134 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 82,7 prosent i elspotområde 1. Det er 4,8 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 77,9 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 88,9 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 4.788 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 71,4 prosent i elspotområde 2. Uken før lå fyllingsgraden på 65,5 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 82,3 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 23.353 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 67,9 prosent fulle. Det er 2,2 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 65,7 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 78,4 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.300 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 4 er nå 57,0 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 56,8 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 84,3 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 57,0 prosent tilsvarer det 11.045 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 76,5 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 71,1 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 82,7 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 12.648 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.