Hele landet
Hele landet

Ny uke med mindre vann i vannmagasinene

Publisert

Vanligvis øker fyllingsgraden på sommeren, men årets sommer har vært alt annet enn normal. Tidligere i sommer opplevde vannkraftverkene at fyllingsgraden gikk ned et par uker, men nå i det siste har den steget igjen. I forrige uke ble det imidlertid nok en uke med nedgang fra 65,9 til 65,5 prosent.

Hele landet

Fyllingsgraden i hele landet er nå 65,5 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 65,9 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 81,4 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 53.841 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 77,4 prosent i elspotområde 1. Det er 0,0 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 77,4 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 84,6 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 77,4 prosent tilsvarer det 4.482 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 64,9 prosent i elspotområde 2. Det er 0,6 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 65,5 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 79,4 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 21.247 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 3 er nå 67,1 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 67,9 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 81,6 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.242 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 4 er nå 57,3 prosent fulle. Det er 0,0 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 57,3 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 84,8 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 11.092 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 71,2 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 71,8 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 80,0 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 71,2 prosent tilsvarer det 11.778 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.