Hele landet
Hele landet

Nå fylles vannmagasinene igjen

Publisert

Fyllingsgraden økte med 1,4 prosentpoeng i forrige uke, og dermed endte fyllingsgraden på 27,2 prosent. Alle elspotområdene utenom elspotområde 4 (Nord-Norge) økte i forrige uke. Det viser oppdaterte tall fra NVE.

Hele landet

Fyllingsgraden i hele landet er nå 27,2 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 25,8 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 29,5 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 22.371 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 1 er nå 16,8 prosent. Det er 5,9 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 10,9 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 12,6 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 16,8 prosent tilsvarer det 970 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 2 er nå 39,2 prosent fulle. Det er 1,8 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 37,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 38,2 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 12.842 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 17,7 prosent fulle. Det er 2,9 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 14,8 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 18,6 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 17,7 prosent tilsvarer det 1.384 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 4 er nå 24,2 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 24,9 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 35,3 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 24,2 prosent tilsvarer det 4.687 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 15,0 prosent i forrige uke. Uken før lå fyllingsgraden på 14,3 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 16,3 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 2.488 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot med utgangspunkt i tall fra NVE. Feil kan forekomme.