Hele landet
Hele landet

Nå stiger fyllingsgraden i vannmagasinene igjen

Publisert

Det har vært lite vann i de norske vannmagasinene en stund, og Norge har hatt en periode der vi har importert mer strøm enn normalt. Nå er imidlertid trenden snudd, og på landsbasis steg fyllingsgraden med 0,7 prosentpoeng i forrige uke.

Vanligvis ligger fyllingsgraden på 32,9 prosent på denne tiden, men nå ligger den på 25,8 prosent.

I elspotområde 4, Nord-Norge, er det imidlertid ny bunnotering meden fyllingsgrad på 24,9 prosent.

Hele landet

For en uke siden var vannmagasinene 25,8 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 25,1 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 31,8 prosent. Hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 25,8 prosent tilsvarer det 21.220 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 1 er nå 10,9 prosent. Det er 3,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 7,4 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 13,0 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 633 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 2 er nå 37,4 prosent fulle. Det er 1,6 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 35,8 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 41,0 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 37,4 prosent tilsvarer det 12.242 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 14,8 prosent i elspotområde 3. Det er 1,8 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 13,0 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 21,7 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 1.155 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 24,9 prosent i elspotområde 4. Uken før lå fyllingsgraden på 26,3 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 37,3 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 24,9 prosent tilsvarer det 4.821 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 14,3 prosent. Det er 0,2 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 14,5 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 18,6 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 14,3 prosent tilsvarer det 2.369 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot. Feil kan forekomme.

Powered by Labrador CMS