Mye vann i vannmagasinene

Fyllingsgraden er nå på 40,2 prosent.

Det er for tiden relativt mye vann i vannmagasinene. Samtidig er det mindre tilgjengelig snø enn vanlig.

Hele landet

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 40,2 prosent i forrige uke. Det er 4,8 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 35,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 37,9 prosent.

Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 33.044 GWh.

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 35,1 prosent fulle. Det er 12,6 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 22,5 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 46,4 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 35,1 prosent tilsvarer det 2.031 GWh.

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 50,8 prosent i elspotområde 2. Det er 5,3 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 45,5 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 49,3 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 50,8 prosent tilsvarer det 16.632 GWh.

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

I uke 18 lå fyllingsgraden for elspotområde 3 på 37,4 prosent. Det er 7,4 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 30,0 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 35,2 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 37,4 prosent tilsvarer det 2.918 GWh.

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 33,3 prosent i elspotområde 4. Uken før lå fyllingsgraden på 32,3 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 27,9 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 6.441 GWh.

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 30,4 prosent i elspotområde 5. Det er 4,3 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 26,1 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 25,5 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.022 GWh. Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på