Hele landet
Hele landet

- Fyllingsgraden under normalt

Publisert

I de nye tallene fra NVE kommer det frem at fyllingsgraden i de norske vanngamasinene fortsetter å falle, og at de nå ligger under det som er normalt for denne tiden av året.

- Ved utgangen av uke 13 var fyllingsgraden i norske magasin 29,6 prosent, skriver NVE på sin hjemmeside.

Det er en nedgang på 2,8 prosentpoeng fra uken før, mot 3,0 prosentpoeng uken før det igjen.

- Medianverdien for fyllingsgraden på tilsvarende tidspunkt for årene 1990-2017 var 38,4 prosent, og minimumverdien 18,1 prosent, skriver NVE på sin hjemmeside.

Hele landet

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 29,6 prosent i forrige uke. Uken før lå fyllingsgraden på 32,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 34,8 prosent. hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 29,6 prosent tilsvarer det 24.347 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 10,4 prosent i elspotområde 1. Uken før lå fyllingsgraden på 13,0 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 12,7 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 10,4 prosent tilsvarer det 599 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

I uke 13 lå fyllingsgraden for elspotområde 2 på 40,5 prosent. Det er 3,1 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 43,6 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 42,5 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 40,5 prosent tilsvarer det 13.250 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 3 er nå 16,7 prosent. Det er 2,1 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 18,8 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 26,2 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 16,7 prosent tilsvarer det 1.303 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 31,0 prosent fulle. Det er 2,4 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 33,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 42,1 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 6.001 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

I uke 13 lå fyllingsgraden for elspotområde 5 på 19,3 prosent. Det er 3,3 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 22,6 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 22,6 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 3.194 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er delvis skrevet av en automatisert robot. Feil kan forekomme.

Powered by Labrador CMS