Nord-Norge
Nord-Norge

Fyllingsgraden faller fortsatt i Nord-Norge

Publisert

Snøsmeltingen er godt i gang, og vannmagasinene får mer og mer vann fra uke til uke. Det viser de siste tallene fra NVE. Unntaket er Nord-Norge der fyllingsgraden når et nytt historisk bunnpunkt med 15,0 prosent.

Hele landet

For en uke siden var vannmagasinene 28,1 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 27,2 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 28,6 prosent. hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 28,1 prosent tilsvarer det 23.142 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 21,5 prosent i forrige uke. Det er 4,7 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 16,8 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 15,3 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 1.243 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 2 er nå 40,2 prosent. Det er 1,0 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 39,2 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 37,3 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 13.145 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 19,9 prosent fulle. Det er 2,2 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 17,7 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 17,2 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 19,9 prosent tilsvarer det 1.553 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

I uke 18 lå fyllingsgraden for elspotområde 4 på 24,0 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 24,2 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 33,6 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 24,0 prosent tilsvarer det 4.645 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 5 er nå 15,5 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 15,0 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 15,7 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 15,5 prosent tilsvarer det 2.556 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.