Hele landet
Hele landet

Nå er vannmagasinene halvfulle igjen

Publisert

Etter en vår med tildels lite vann i vannmagasinene, der flere av elspotområdene har hatt rekordlite vann, har nå alle vannmagasinene mer vann enn normalt. Det skjer etter en raskere enn vanlig oppfylling som følge av mye tilsig på noen få uker.

Hele landet

I forrige uke lå fyllingsgraden på 49,6 prosent i hele landet. Uken før lå fyllingsgraden på 45,0 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 41,2 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 40.773 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 1 er nå 64,4 prosent. Det er 6,0 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 58,4 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 50,3 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 64,4 prosent tilsvarer det 3.729 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 58,7 prosent i forrige uke. Uken før lå fyllingsgraden på 55,0 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 51,8 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 19.196 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 3 er nå 49,1 prosent fulle. Det er 5,0 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 44,1 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 37,2 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 3.833 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 37,4 prosent i elspotområde 4. Det er 3,7 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 33,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 32,1 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 7.250 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 40,9 prosent i forrige uke. Det er 6,6 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 34,3 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 29,5 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 6.765 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.