Hele landet
Hele landet

Fyllingsgraden falt for tredje sommeruke på rad

Publisert

Vannmagasinene fylles som regel opp fra uke til uke gjennom sommeren, men slik er det ikke i år. For tredje uke på rad faller fyllingsgraden i de norske vannmagasinene.

I uke 29 falt fyllingsgraden med ytterligere 0,4 prosentpoeng, og den er nå nede i 60,4 prosent. Vanligvis ligger den på 75,3 prosent på denne tiden av året.

På våren lå fyllingsgraden lå fyllingsgraden over mediannivået, men nå er den nede og tangerer det historiske bunnivået for denne tiden av året.

1996, 2006 og 2010 er andre år med lav magasinfylling på sommeren, forteller NVE i sin ukentlige oppdatering:

 • I 1996 var magasinfyllinga i veke 29 53,8 prosent, og steig sakte utover sommaren.
 • I 2006 var magasinfyllinga omtrent likt som i dag i veke 29 (60,7 prosent), og den gjekk ned med omlag 2 prosenteiningar i løpet av de neste fire vekene før den steg igjen.
 • I 2010 var magasinfyllinga litt høgare enn no i veke 29 (61,7 prosent), og han steig utover sommeren.
 • Hele landet

  For en uke siden var vannmagasinene 60,4 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 60,8 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 75,1 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 49.632 GWh.

  Elspotområde 1 - Østlandet

  Hele landet
  Hele landet

  Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

  I forrige uke lå fyllingsgraden på 72,4 prosent i elspotområde 1. Uken før lå fyllingsgraden på 72,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 79,3 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 4.191 GWh.

  Elspotområde 2 - Sørvestlandet

  Østlandet
  Østlandet

  Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

  For en uke siden var vannmagasinene 62,9 prosent fulle. Det er 1,4 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 64,3 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 74,6 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 62,9 prosent tilsvarer det 20.569 GWh.

  Elspotområde 3 - Midt-Norge

  Sørvestlandet
  Sørvestlandet

  Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

  Fyllingsgraden i elspotområde 3 er nå 61,2 prosent. Det er 0,1 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 61,3 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 83,3 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 61,2 prosent tilsvarer det 4.783 GWh.

  Elspotområde 4 - Nord-Norge

  Midt-Norge
  Midt-Norge

  Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

  I forrige uke lå fyllingsgraden på 49,9 prosent i elspotområde 4. Det er 0,5 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 49,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 75,1 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 49,9 prosent tilsvarer det 9.664 GWh.

  Elspotområde 5 - Vestlandet

  Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

  I uke 29 lå fyllingsgraden for elspotområde 5 på 63,0 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 62,8 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 70,5 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 10.425 GWh.

  Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.

  Vestlandet
  Vestlandet