Vestlandet
Vestlandet

Vannmagasinene er mer enn halvfulle

Publisert

Fyllingsgraden tok seg kraftig opp i forrige uke med en økning på 5,1 prosentpoeng. Dermed endte den totale fyllingsgraden på 54,7 prosent, ifølge oppdaterte tall fra NVE.

Det skjer i en uke der strømprisen har holdt seg jevnt høy, og noe av forklaringen ligger trolig i at vannkraftverkene må bygge opp vannmagasinene ganske raskt fordi snølageret ikke er så stort som det pleier. Det betyr at med mindre det blir mye regn i sommer og til høsten, så kommer det til å være mindre vann enn normalt.

Samtidig så betyr den raske økningen at det er mer vann enn normalt i vannmagasinene i alle spotområdene unntatt i Nord-Norge. På Østlandet og Vestlandet er fyllingsgraden oppe på sitt høyeste nivå for denne tiden av året, og det er ikke langt fra i de andre elspotområdene.

På den annen side var det også relativt mye eksport av strøm i uke 22. Da ble det eksportert hele 257,4 GWh mer strøm enn det ble importert.

Hele landet

Fyllingsgraden i hele landet er nå 54,7 prosent. Det er 5,1 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 49,6 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 46,2 prosent. Totalt har hele landet en kapasitet på 82.224 GWH og vannreservene tilsvarer nå 44.964 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

I uke 22 lå fyllingsgraden for elspotområde 1 på 69,9 prosent. Det er 5,5 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 64,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 58,2 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 4.046 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 62,7 prosent i forrige uke. Det er 4,0 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 58,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 56,3 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 20.531 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 54,9 prosent fulle. Det er 5,8 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 49,1 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 45,9 prosent. Totalt har elspotområde 3 en kapasitet på 7.809 GWH og vannreservene tilsvarer nå 4.286 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 40,7 prosent i forrige uke. Det er 3,3 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 37,4 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 33,5 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 40,7 prosent tilsvarer det 7.886 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 49,7 prosent i forrige uke. Det er 8,8 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 40,9 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 37,0 prosent. elspotområde 5 har en kapasitet på 16.536 GWh og med en fyllingsgrad på 49,7 prosent tilsvarer det 8.215 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er delvis skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.