Hele landet
Hele landet

Nå er det masse vann i vannmagasinene igjen

Publisert

For andre uke på rad stiger vannstanden kraftig i de norske vannmagasinene som danner reservene for vannkraftverkene.

Ifølge de siste tallene fra NVE økte fyllingsgraden med 7,1 prosentpoeng i forrige uke. Dermed er fyllingsgraden på landsbasis oppe i hele 45,0 prosent. Det er ikke rekordmye for denne tiden av året, men det er markant høyere enn mediannivået for de siste årene.

Hele landet

I uke 20 lå fyllingsgraden for hele landet på 45,0 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 37,9 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 34,9 prosent. hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 45,0 prosent tilsvarer det 37.027 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 1 er nå 58,4 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 46,4 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 36,4 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 3.378 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 55,0 prosent fulle. Det er 5,7 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 49,3 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 45,9 prosent. Totalt har elspotområde 2 en kapasitet på 32.725 GWH og vannreservene tilsvarer nå 18.010 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 3 er nå 44,1 prosent fulle. Det er 8,9 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 35,2 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 25,0 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 44,1 prosent tilsvarer det 3.440 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 33,7 prosent fulle. Det er 5,8 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 27,9 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 31,3 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 6.527 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

I uke 20 lå fyllingsgraden for elspotområde 5 på 34,3 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 25,5 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 21,3 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 5.672 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.