Hele landet
Hele landet

Fyllingsgraden er nå nede i 27,2 prosent

Publisert

Ved utgangen av uke 14 var fyllingsgraden i norske vannmagasin 27,2, prosent. Det er lavt for denne tiden av året. Mediannivået for denne uken er 36,1 prosent, og dagens fyllingsgrad ligger dermed 8,9 prosentpoeng under dette nivået. Det er likevel et stykke ned til bunnivået på 19,0 prosent.

Det varierer litt fra elspotområde til elspotområde, men det er omtrent på denne tiden at årets bunnivå nås. I år har det imidlertid vært mer snø enn tidligere, og vinteren har holdt seg litt lengre enn vanlig. Vannkraftverkene går derfor og venter på at snøsmeltingen skal komme og fylle opp vannmagasinene.

Hele landet

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 27,2 prosent i hele landet. Det er 2,4 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 29,6 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 34,4 prosent. hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 27,2 prosent tilsvarer det 22.328 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 8,6 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 10,4 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 13,3 prosent. Totalt har elspotområde 1 en kapasitet på 5.787 GWH og vannreservene tilsvarer nå 495 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

I forrige uke lå fyllingsgraden på 37,8 prosent i elspotområde 2. Uken før lå fyllingsgraden på 40,5 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 43,0 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 37,8 prosent tilsvarer det 12.381 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 14,8 prosent i elspotområde 3. Det er 1,9 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 16,7 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 25,9 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 14,8 prosent tilsvarer det 1.155 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 28,5 prosent i forrige uke. Det er 2,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 31,0 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 40,6 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 28,5 prosent tilsvarer det 5.526 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 16,8 prosent i forrige uke. Uken før lå fyllingsgraden på 19,3 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 21,4 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 2.771 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er delvis skrevet av en automatisert robot. Feil kan forekomme.