Strømforbruket økte mer enn strømproduksjonen

Høy nettoeksport av strøm gjennom uken, men mye vindkraft på kontinentet førte til nettoimport i noen timer på torsdag og søndag.

Publisert
Animert_strompris_uke43.gif

NVE skriver i sin ukentlige kraftsituasjonsrapport at både strømforbruket og strømproduksjonen økte markant i forrige uke. Da steg forbruket med syv prosent til 2,7TWh, mens produksjonen økte med fem prosent til 3,3 TWh. Dermed ble den store strømeksporten opprettholdt også i uke 33.

Slik har det stort sett vært store deler av året i år, og utenlandskablene har stort sett blitt brukt til eksport. Det var likevel noen timer på torsdag og søndag der det på tross av stort produksjonsoverskudd ble netto import av strøm fra utlandet. Det forklares med perioder der det var mye vindkraftproduksjon på kontinentet, noe som presset prisene kraftig ned.

Snittprisen for strømmen lå på 17,4 øre/kWh gjennom uken, og det var en nedgang på 8 prosent fra uken før. Det er likevel markant høyere enn hva som ellers har vært gjennomsnittspriser på ukesbasis denne høsten.

Fyllingsgraden i vannmagasinene gikk ned med 0,6 prosentpoeng, og endte på 92,7 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng under den historiske rekordnoteringen for uke 43.

Tilsiget var på 2,6 TWh, og det forventes et tilsig på 3,3 TWh i den inneværende uken.

På nåværende tidspunkt er det beregnet at snømagasinene totalt utgjør omlag 4 TWh.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for uke 43.