- Magasinene er rett og slett fulle

I snitt lå den norske strømprisen på rekordlave på 5,5 øre/kWh gjennom hele årets tredje kvartal.

Publisert

I NVE's kvartalsrapport for årets tredje kvartal kommer det frem at det har vært en spesiell tid for den norske strømproduksjonen.

Etter rekordmye snø og sen snøsmelting gjennom andre kvartal, var fyllingsgraden i Norge nær historisk maksimum ved inngangen til tredje kvartal. Mye nedbør og fortsatt snøsmelting gjorde at fyllingsgraden i Norge økte ytterligere gjennom tredje kvartal. Ved utgangen av kvartalet var fyllingsgraden for Norge hele 94,1 prosent.

For forbrukerne er dette gunstig, mens det for kraftprodusentene er en krevende periode

Anne Vera Skrivarhaug

- Vi opplevde gjennom tredje kvartal rekordhøy magasinfylling i Norge. Magasinene er rett og slett fulle! For forbrukerne er dette gunstig, mens det for kraftprodusentene er en krevende periode, både med tanke på lavere inntekter, men også med hensyn til å redusere flomfaren, sier direktør for Energiavdelingen i NVE Anne Vera Skrivarhaug.

Den sterke hydrologiske balansen førte til stor vannkraftproduksjon i Norge. Totalt ble det produsert 34,6 TWh kraft i tredje kvartal, noe som er 14 prosent mer enn i samme periode i 2019. Den høye kraftproduksjonen bidro til en betydelig krafteksport, og totalt for kvartalet var nettoeksporten på hele 7,3 TWh,

- Med så mye vann i magasinene har vannkraftproduksjonen vært høy. Samtidig er sommermånedene det kvartalet av året med lavest forbruk. Denne kombinasjonen har resultert i rekordhøy nettoeksport, fortsetter Anne Vera Skrivarhaug.

Stort hydrologisk overskudd førte til svært lave kraftpriser gjennom tredje kvartal. Kombinasjonen av redusert utvekslingskapasitet på flere mellomlandsforbindelser og lavt forbruk bidro også til at prisen forble lav over sommeren.

I all hovedsak er det hydrologisk overskudd som er årsaken til de svært lave kraftprisene, men at vi har hatt redusert utvekslingskapasitet til både Sverige og Danmark har bidrat

Anne Vera Skrivarhaug

- I all hovedsak er det hydrologisk overskudd som er årsaken til de svært lave kraftprisene, men at vi har hatt redusert utvekslingskapasitet til både Sverige og Danmark har bidratt, understreker Anne Vera Skrivarhaug.

I snitt for Norge lå strømprisenpå 5,5 øre/kWh. De vedvarende lave strømprisenehar bidratt til at samtlige strømavtaler for husholdningsmarkedet var langt rimeligere enn samme periode i fjor.

- Selv om sommermånedene er en periode med mindre forbruk enn resten av året har en typisk husholdning spart opp mot 1.000 kroner på strømregningen sin dette kvartalet sammenliknet med samme kvartal i fjor, påpeker Anne Vera Skrivarhaug.

Her kan du laste ned og lese kvartalsrapporten.