Høyeste strømproduksjon i år

Økt netto strømeksport og redusert fyllingsgrad i vannmagasinene i uke 48.

Publisert
Animert_strompris_uke48.gif

I sin ukentlige kraftsituasjonsrapport skriver NVE at den samlede norske kraftproduksjonen i uke 48 var den høyeste så langt i år.

Det forklares med kaldere vær som førte til økt strømforbruk samtidig som den nordiske vindkraftproduksjonen ble halvert fra uken før. Når vannmagasinene samtidig er så fulle at det nesten renner over, ble det en situasjon der de magasinerte vannmagasinene kunne produsere for fullt.

Ettersom strømproduksjonen økte mer enn strømforbruket, økte også netto eksporten av strøm ut av landet. Økt tilgjengelig kapasitet på utenlandskablene bidro også til denne økte eksporten.

I snitt lå den norske snittprisen på 6,9 øre/kWh. Det var en økning på hele 5 øre/kWh fra den ekstremt lave strømprisen i uke 47.

Den økte strømproduksjonen førte til at fyllingsgraden i de norske vannmagasinene gikk ned 1,1 prosentpoeng til 94,6 prosent.

Her kan du laste ned og lese kraftsituasjonsrapporten for uke 48.