- Ikke siden 2011 har Midt-Norge hatt så lav fyllingsgrad ved utgangen av første kvartal som i år

Publisert

Den totale fyllingsgraden i kraftmagasinene lå omtrent på normalen ved årsskiftet, men sank kraftig i løpet av første kvartal. NVE forteller i en pressemelding at ved utgangen av kvartalet lå fyllingsgraden 8,8 prosentpoeng under normalt, og spesielt i Midt-Norge var ressurssituasjonen knapp.

- Ikke siden 2011 har Midt-Norge hatt så lav fyllingsgrad ved utgangen av første kvartal som i år, kommenterer Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud.

Også i resten av landet har kalde temperaturer og lite nedbør påvirket fyllingsgraden.

- Størsteparten av nedbøren kom i lavlandet i Sør-Norge, i områder uten store kraftmagasiner, fortsetter Sanderud.

Det kalde været bidro til en økning i kraftforbruket. I Norge endte forbruket på 42,1 TWh, noe som var 2,8 TWh høyere enn samme kvartal året før. Til tross for mindre nedbør, økte produksjonen i norske vannkraftverk.

Totalt sett hadde Norge en nettoeksport i første kvartal. Imidlertid har Norge nå hatt fem uker på rad med nettoimport. Dette henger sammen med kaldt vær, en knapp ressurssituasjon i deler av landet og relativt høy vindkraftproduksjon i Sverige og Danmark.

- Dette viser viktigheten av at Norge er forbundet med resten av Europa via mellomlandsforbindelser. Da kan vi importere den kraften vi har behov for når det er lite tilgjengelig vannkraft her til lands, sier Sanderud.

Kraftprisene i Norge lå rundt 25 prosent høyere sammenlignet med samme kvartal året før.

NVE oppsummerer rapporten slik:

 • Lave temperaturer og lite nedbør
 • Kaldt vær bidro til økning i kraftforbruk
 • Normalt energiinnhold fra snø ved utgangen av første kvartal
 • Normale forhold for mark- og grunnvann
 • Kraftig reduksjon i fyllingsgraden i Norge
 • Normal ressurssituasjon i Sør-Norge
 • Knapp ressurssituasjon i Midt- og Nord-Norge
 • 3,2 TWh mer produsert kraft enn i første kvartal 2017
 • Prisene lå rundt 25% høyere enn i første kvartal 2017
 • Lave temperaturer og økte CO2-priser gav høye kraftpriser
 • Her kan du laste ned og lese hele Kraftsituasjonsrapporten for årets første kvartal.

  Les også:

Powered by Labrador CMS