Hele landet
Hele landet

Nok en uke med nedgang i fyllingsgraden

Publisert

På tross av at det i forrige uke var den laveste strømproduksjonen siden 2013 for denne tiden av året, så gikk fyllingsgraden i de norske vannmagasinene ned for andre uke på rad.

Ifølge de oppdaterte tallene fra NVE gikk fyllingsgraden ned med 0,6 prosentpoeng. Med en fyllingsgrad på 60,8 prosent ligger den godt under medianivået på 73,1 prosent som er vanlig for denne tiden av året.

Hele landet

De siste tallene viser en fyllingsgrad på 60,8 prosent i hele landet. Det er 0,6 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 61,4 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 73,1 prosent. hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 60,8 prosent tilsvarer det 49.974 GWh.

Hele landet
Hele landet

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 72,7 prosent fulle. Det er 0,5 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 73,2 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 77,6 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 72,7 prosent tilsvarer det 4.210 GWh.

Østlandet
Østlandet

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Tallene viser at fyllingsgraden lå på 64,3 prosent i forrige uke. Det er 1,3 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 65,6 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 74,0 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 64,3 prosent tilsvarer det 21.026 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 61,3 prosent fulle. Det er 0,1 prosentpoeng mindre enn fyllingsgraden uken før da den lå på 61,4 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 82,3 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 61,3 prosent tilsvarer det 4.789 GWh.

Midt-Norge
Midt-Norge

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 4 er nå 49,4 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 49,4 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 71,7 prosent. elspotområde 4 har en kapasitet på 19.367 GWh og med en fyllingsgrad på 49,4 prosent tilsvarer det 9.570 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 62,8 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 62,9 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 67,0 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 10.379 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.

Powered by Labrador CMS