Hele landet.
Hele landet.

Fyllingsgraden over 60 prosent, men den stiger saktere enn den pleier

Publisert

Fyllingsgraden fortsetter å uke, men den øker bare med litt. I forrige uke steg den med 2,0 prosentpoeng på landsbasis.

Hele landet

I forrige uke lå fyllingsgraden på 61,3 prosent i hele landet. Det er 2,0 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 59,3 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 67,8 prosent. hele landet har en kapasitet på 82.224 GWh og med en fyllingsgrad på 61,3 prosent tilsvarer det 50.420 GWh.

Hele landet.
Hele landet.

Elspotområde 1 - Østlandet

Elspotområde 1 omfatter den østlige delen av østlandet fra Buskerud og nordover (bortsett frå den del av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo). Magasinkapasitet er 5.787 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 1 er nå 73,6 prosent. Det er 0,5 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 73,1 prosent. I fjor på denne tiden lå fyllingsgraden på 76,4 prosent. elspotområde 1 har en kapasitet på 5.787 GWh og med en fyllingsgrad på 73,6 prosent tilsvarer det 4.261 GWh.

Østlandet.
Østlandet.

Elspotområde 2 - Sørvestlandet

Elspotområde 2 omfatter den sørlige delen av Buskerud, mesteparten av Vestfold, Telemark, Agder-fylka, Rogaland og sørlig del av Hordaland. Magasinkapasitet er 32.725 GWh.

Vannmagasinene i elspotområde 2 er nå 67,3 prosent fulle. Det er 1,2 prosentpoeng mer enn fyllingsgraden uken før da den lå på 66,1 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 73,4 prosent. elspotområde 2 har en kapasitet på 32.725 GWh og med en fyllingsgrad på 67,3 prosent tilsvarer det 22.023 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 3 - Midt-Norge

Elspotområde 3 omfatter nordre og vestlig del av Sogn og Fjordane, den delen av Oppland som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal. Magasinkapasitet 7.809 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 61,1 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 59,8 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 75,8 prosent. elspotområde 3 har en kapasitet på 7.809 GWh og med en fyllingsgrad på 61,1 prosent tilsvarer det 4.771 GWh.

Sørvestlandet
Sørvestlandet

Elspotområde 4 - Nord-Norge

Elspotområde 4 omfatter resten av Trøndelag og Nord-Norge. Magasinkapasitet er 19.367 GWh.

Fyllingsgraden i elspotområde 4 er nå 47,3 prosent. Uken før lå fyllingsgraden på 43,4 prosent. På samme tid i fjor lå fyllingsgraden på 57,6 prosent. Totalt har elspotområde 4 en kapasitet på 19.367 GWH og vannreservene tilsvarer nå 9.163 GWh.

Nord-Norge
Nord-Norge

Elspotområde 5 - Vestlandet

Elspotområde 5 omfatter midtre og nordlig del av Hordaland, Sogn og Fjordane sør for Sognefjorden og Indre Sogn, og vestlig del av Buskerud og Oppland. Magasinkapasitet er 16.536 GWh.

For en uke siden var vannmagasinene 61,7 prosent fulle. Uken før lå fyllingsgraden på 59,3 prosent. På denne tiden i fjor lå fyllingsgraden på 61,7 prosent. Totalt har elspotområde 5 en kapasitet på 16.536 GWH og vannreservene tilsvarer nå 10.202 GWh.

Vestlandet
Vestlandet

Artikkelen er skrevet av en automatisert robot basert på tall fra NVE. Feil kan forekomme.

Powered by Labrador CMS