Fylkesammenslåing skaper rettslig konflikt om aksjer i kraftselskap

Publisert

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune skal slås sammen til det nye fylket Vestland 1. januar 2020.

I den forbindelse ønsker Sogn og Fjordane fylkeskommune at eierskapet til aksjene i kraftkonsernet Sogn og Fjordane Energi (SFE) skal bli værende innenfor dagens fylkesgrense, istedenfor å overføres til den nye fylkeskommunen.

SFE eies i dag av Sogn og Fjordane fylkeskommune via datterselskapet Sogn og Fjordane Holdning (SF Holding AS) (49,5 %), BKK (36,8 %) og kommunene Flora, Gloppen, Bremanger, Askvoll, Selje, Eid og Naustdal (til sammen eier 13,7 %).

I aksjonæravtalen er det imidlertid avtalt en forkjøpsrett som er avtalt mellom eierne, og BKK mener at denne aksjeoverføringen utløser denne forkjøpsretten.

Fylkeskommunen gikk til sak mot BKK og ba retten fastsette at de kan overføre 80 prosent av sitt eierskap i SFE til kommuner i Sogn og Fjordane, uten at BKK kan hevde forkjøpsrett til aksjene. Saken gikk for tingretten 3. – 5. september 2018, og fylkeskommunen vant frem med sitt syn. Dermed fikk de lov til å overdra 80 prosent av aksjene i holdningsselskapet uten at det utløste forkjøpsretten.

BKK gir seg imidlertid ikke, og har anket avgjørelsen til Gulating Lagmannsrett. Der skal saken opp 26-28. februar, altså tirsdag til torsdag denne uken. De mener at Sogn og Fjordane fylkeskommune bruker domstolen for å omgå avtaler de selv har inngått.

- Fylkeskommunen har ikke lagt skjul på at hele poenget med å be retten ta stilling til en transaksjonsmodell med bruk av et holdingselskap for å overføre verdiene i SFE til kommunene i fylket, er å omgå avtalene de tidligere har inngått om forkjøpsrett. Med dette vil fylkeskommunen begrense muligheten for fremtidig omsetning av aksjene, samtidig som de beholder kontrollen og styringen med SFE, sier konserndirektør i BKK, Tonny Nundal, i en pressemelding.

Han understreker at saken berører alle aksjonærene i SFE, ikke bare BKK.

- Enkelte hevder at dette er en sak om fordeling av «kraftmilliarder». Det medfører ikke riktighet. Det er ikke slik at noen kommer og røver verdiene i Sogn og Fjordane. Verdiene opprettholdes enten gjennom videre eierskap i SFE eller ved at kommunene kan selge aksjene til markedspris, sier Nundal.

Det har også vært diskusjoner om en mulig fusjon der SFE kunne blitt en del av et nytt konsern som skulle få navnet Vestlandskraft. SFE sa imidlertid nei til å anbefale sammenslåing med BKK på kraftsiden, og begrunnet det blant annet med at det bare ville gi SFE en beskjeden eierandel på rundt 10 prosent.