Statoil gjør nytt funn

Både gass og olje. Operatør Statoil har, sammen med partnerne i utvinningstillatelse 272, gjort et gassfun i Askja Vest-prospektet og et oljefunn i Askja Øst-prospektet i Nordsjøen. Kilde: statoil.com

Både gass og olje.

Operatør Statoil har, sammen med partnerne i utvinningstillatelse 272, gjort et gassfun i Askja Vest-prospektet og et oljefunn i Askja Øst-prospektet i Nordsjøen.

Kilde: statoil.com