Nytt olje- og gassfunn

Olje- og gassfunn i nærheten av Johan Castberg. Statoil ASA har, sammen med partnerne Eni Norge AS og Petoro AS, gjort et olje- og gassfunn i Skavl-prospektet i utvinningstillatelse 532 i nærheten av Johan Castberg i Barentshavet. Brønn 7220/7-2 S, som ble boret av boreriggen West Hercules, har påvist en 22 meter gasskolonne og en … Continued

Olje- og gassfunn i nærheten av Johan Castberg.

Statoil ASA har, sammen med partnerne Eni Norge AS og Petoro AS, gjort et olje- og gassfunn i Skavl-prospektet i utvinningstillatelse 532 i nærheten av Johan Castberg i Barentshavet.

Brønn 7220/7-2 S, som ble boret av boreriggen West Hercules, har påvist en 22 meter gasskolonne og en 23 meter oljekolonne i Tubåen-formasjonen av jura alder, og en 133 meter oljekolonne i Fruholmen-formasjonen av trias alder.

Statoil anslår volumene i Skavl til å være mellom 20 – 50 millioner fat utvinnbar olje.

Statoil legger ned mye arbeid i å påvise ytterligere oljeressurser i Johan Castberg-området for å gjøre feltutviklingsprosjektet mer robust. Vi er glade for å se at arbeidet nå gir gevinst, sier Gro G. Haatvedt, Statoils letedirektør for norsk sokkel.

Skavl var den tredje av fire brønner i Johan Castberg-området som ligger i vår boreplan for i år. De første to brønnene, Nunatak og Iskrystall, påviste kun gass, men vi vet av erfaring at det krever målbevissthet og utholdenhet å lykkes i Barentshavet. Det er også oppmuntrende at vi har påvist en ny letemodell i området med oljefunnet i Fruholmen-formasjonen, noe som vil bli fulgt opp i framtidig letearbeid, sier Haatvedt.

Statoil vil fortsette letingen etter oljeressurser i Johan Castberg-området. Etter å ha fullført boringen i Skavl vil boreriggen bevege seg 16 kilometer nordover for å bore i Kramsnø, som er det siste av de fire prospektene som etter planen skal undersøkes i 2013.

Letearbeidet rundt Johan Castberg vil fortsette også i 2014.

Vi arbeider tett med våre lisenspartnere for å lage en plan for videre leteboring i Johan Castberg-området. Drivis-prospektet er allerede godkjent for boring i 2014, og vi vurderer nå flere andre muligheter, sier Haatvedt.

Det er positivt at vi har påvist tilleggsressurser i Johan Castberg-området. Vi vil nå evaluere om funnet kan tas inn som en del av utviklingen av Johan Castberg-feltet. Samtidig fortsetter arbeidet med å modne ressursbasen og feltutviklingsplanene i prosjektet. Endringer i skattemessige rammebetingelser er en av komponentene som har gjort prosjektet mer krevende, sier Erik Strand Tellefsen, Statoils direktør for feltutvikling i Nord-Norge.

Statoil er operatør for utvinningstillatelse 532 med en eierandel på 50 prosent. Lisenspartnerne er Eni Norge AS (30 prosent) og Petoro AS (20 prosent).

Kilde: statoil.com