Funn nær Heidrunfeltet

Mellom 1 og 2,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 645, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/10-2 S. Brønnen er boret om lag 13 kilometer sør for Heidrunplattformen. Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Garn- og Ileformasjonen). Sekundært letemål var … Continued

Mellom 1 og 2,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter.

Faroe Petroleum Norge AS, operatør for utvinningstillatelse 645, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 6507/10-2 S. Brønnen er boret om lag 13 kilometer sør for Heidrunplattformen.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Garn- og Ileformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tiljeformasjonen).

Det ble påtruffet en om lag 12,5 meter oljekolonne og om lag 12 meter gasskolonne i Garnformasjonen, med tykkere reservoarbergarter og bedre reservoarkvalitet enn forventet. Nedre del av Garnformasjonen er vannførende. Foreløpig beregning av størrelsen på funnet er mellom 1 og 2,5 millioner Sm3 utvinnbare oljeekvivalenter. De øvrige letemålene i Ile- og Tiljeformasjonene er vannførende. Videre avgrensing av funnet vil bli vurdert.

Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking.

Dette er den første letebrønnen i utvinningstillatelse 645. Tillatelsen ble tildelt i TFO 2011.

Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 2957 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet er 298 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 6507/10-2 S ble boret av West Navigator som fortsetter arbeid på kontrakt for Norske Shell AS på Ormen Lange-feltet.