Fortsatt interesse for norsk sokkel

47 selskaper har søkt tildelinger. 47 selskaper har søkt tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO2014) på norsk sokkel. Det er ny rekord i antall søknader. Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 47 selskaper. God interesse i årets TFO-runde fra et bredt spekter … Continued

47 selskaper har søkt tildelinger.

47 selskaper har søkt tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO2014) på norsk sokkel. Det er ny rekord i antall søknader.

Ved utløpet av søknadsfristen for tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) på norsk kontinentalsokkel har Olje- og energidepartementet mottatt søknader fra 47 selskaper.

God interesse i årets TFO-runde fra et bredt spekter av selskaper viser at norsk sokkel er attraktiv for ulike selskaper. Kompetanse og mangfold er viktig for å for god ressursforvaltning og realiseringen av verdiene på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i en pressemelding.

Letedirektør i Oljedirektoratet , Sissel Eriksen, sier det er gledelig å se at så mange selskaper har tro på TFO områdene.

Nå starter arbeidet med å evaluere søknadene og vi leter etter de beste søkerne, sier hun.

Oljedirektoratet er på jakt etter selskaper med god kunnskap, nye geologiske konsepter og den beste strategien for utforskning av områdene.

TFO er en ordning med årlige tildelinger innenfor forhåndsdefinerte områder. Området utvides etter hvert som den geologiske kjennskapen i områder på norsk sokkel økes. Søknadsfristen gikk ut 2. september.

©NTB