Lien hardt ut mot SV

Publisert

- En stans i letingen vil ramme oss hardt.

SVs forslag om stans i letingen etter olje og gass på norsk sokkel vil raskt ramme både sysselsetting, økonomi og velferd hardt, mener olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

Statsråden deler SVs Heikki Eidsvoll Holmås' ønske om å redusere de globale utslippene av CO2. Men der stanser også langt på vei enigheten.

Det å stanse aktiviteten og letingen etter olje og gass og ikke opprettholde produksjonen på norsk sokkel er et gigantisk og ekstremt kostbart bomskudd. Det vil skaffe både sysselsettingen og velferdsstaten noen betydelige utfordringer, sier Lien til NTB.

Det jobber 250.000 mennesker direkte og indirekte i olje- og gassvirksomheter. Disse finansierer en tredel av inntektene til den norske statskassen, er den suverent viktigste næringen utenfor de store, norske byene og er en spydspiss innen teknologiutvikling, innovasjon og kompetanse, sier han.

Holmås tok overfor NTB i går til orde for å stanse planene om å lete etter olje i 61 nye områder.

Ifølge lekkasjer fra en ny rapport fra FNs klimapanel (IPCC) i Aftenposten må en stor del av dagens kjente reserver av kull, gass og olje bli liggende i bakken om man skal kunne nå togradersmålet. Målet dreier seg om å unngå global oppvarming på mer enn to grader sammenlignet med førindustrielt nivå.

Rapporten legges fram søndag.

– Gass del av løsningen

Lien fremholder at den aller mest effektive måten å redusere utslipp på, er å erstatte kull med gass.

Da tar du ut inntil halvparten av CO2-utslippet per produsert energienhet. Når vi vet at gass produserer mye mer energi per enhet utsluppet klimagass, er dette et bidrag til å redusere CO2-utslippene, ikke motsatt, sier han.

Lien viser til at det også er bred enighet på Stortinget om at det skal svi på pungen å slippe ut klimagasser i Norge.

Det å slippe ut CO2 på norsk sokkel koster ti ganger mer enn å slippe ut i Europa, sier han.

Lien mener også det er naivt å tro at verdens forbruk av fossil energi vil gå ned hvis Norge slutter å lete etter olje og gass.

Både Det internasjonale energibyrået (IEA) og FNs klimapanel (IPCC) er krystallklare på at olje og gass i mange tiår fremover vil utgjøre en betydelig del av verdens energiforsyning, sier han.

Miljø og økonomi

Olje- og energiministeren er heller ikke i tvil om at både strenge norske miljøkrav og manglende lønnsomhet vil føre til at mye norsk olje og gass blir liggende i bakken.

Men på spørsmålet om det er en viktig del av jobben til en norsk olje- og energiminister å legge til rette for at mest mulig av de økonomisk drivverdige ressursene kommer opp, er svaret definitivt ja.

Regjeringens samarbeidspartier Venstre og KrF har fått gjennomslag for at det ikke skal åpnes for petroleumsvirksomhet, eller konsekvensutredes i henhold til petroleumsloven, i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i perioden 2013-2017.

SVs Holmås mener regjeringen bør gå betydelig lenger og innføre full stans i leting inntil Stortinget grundig har drøftet hvordan man skal forholde seg til FNs siste klimarapport.

Det er ikke lenger snakk om vi skal la oljen og gassen ligge eller ikke, men om hvor mye som må ligge, sier han.

Den tredje delen av IPCCs nye hovedrapport har fått tittelen «Hva kan gjøres for å stanse klimaendringene?» Den tar for seg jordens utslipp av klimagasser, og hva som kan og må gjøres for å redusere dem.

©NTB