Lite oljefunn nær Framfeltet

Publisert

Vil vurdere funnet sammen med andre prospekter i nærheten.

Statoil har gjort et lite oljefunn i undersøkelsesbrønn 35/11-17, om lag en kilometer sør for Framfeltet i Nordsjøen.Foreløpig beregninger tyder på at funnet inneholder mellom en og tre millioner standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbare oljeekvivalenter.

Rettighetshaverne vil vurdere funnet sammen med prospekter i nærheten med tanke på en videre utbygging.

Dette er den 16. letebrønnen i utvinningstillatelse 090, som ble tildelt i 8. konsesjonsrunde i 1984.

Kilde: npd.no