Felles innsamling av seismikk

Published

Industrien går sammen i Barentshavet sørøst.

Prosjektet for felles seismikkinnsamling i Barentshavet Sørøst har fått tilslutning fra 16 nye selskaper. I alt 33 selskaper er nå med i prosjektet som sikrer god datakvalitet og lave innsamlingskostnader.

En felles datainnsamling vil også redusere mulige ulemper for fiskerinæringen.

Det nylige åpnede Barentshavet Sørøst er med i 23. konsesjonsrunde for norsk sokkel i 2014. På oppfordring fra Olje- og energidepartementet (OED) tok Norsk olje og gass initiativ til et felles prosjekt for innhenting av seismiske 3D-data fra blokkene i dette området. Statoil tok på seg operatørrollen for innsamlingen.

10. desember gikk 17 selskaper inn i prosjektet som tidlige deltakere. Nå har ytterligere 16 selskaper sluttet seg til etter at OED 14. februar sendte forslag om blokker til utlysning på offentlig høring.

Et doblet antall selskaper i prosjektet viser at initiativet har solid støtte i industrien. Dette tar kostnadene ytterligere ned og sikrer høy datakvalitet gjennom å utnytte selskapenes samlede kompetanse.

Prosjektet vil i mars kunngjøre tildeling av kontrakter og presentere planer framover for innsamlingsarbeidet.

Kilde: statoil.com