Her skal Statoil lete

Publisert

Operatør med 85 %.

Statoil er tildelt fire lisenser i Sandino-bassenget i Stillehavet utenfor Nicaragua.

Lisensene dekker et område på om lag 16.000 kvadratkilometer. Statoil skal være operatør med en eierandel på 85 prosent, mens det statlige oljeselskapet Empresa Nicaraguense de Petroleo (Petronic) skal eie den resterende andelen.

Havområdet utenfor Nicaragua er praktisk talt uutforsket, og tildelingen av nytt areal i dette området er i tråd med vår letestrategi om tilgang i stor skala. Dette er en langsiktig mulighet med betydelig usikkerhet, men med stort potensial, sier Nick Maden, som er direktør for Statoils letevirksomhet på den vestlige halvkule.

Tildelingen av lisensene i Nicaragua innebærer inntreden i et nytt land for Statoil. «Vi går inn i landet i en tidlig letefase med et trinnvis leteprogram og vil beslutte neste trinn i arbeidet etter å ha vurdert informasjonen fra de første studiene og seismikkinnsamlingen», heter det i en pressemelding fra selskapet.