Lite oljefunn

Publisert

...men dessverre for lite?

Lundin, operatør for utvinningstillatelse 579, er i ferd med å avslutte boring av undersøkelsesbrønn 33/2-2 S, melder Oljedirektoratet.

Brønnen er boret om lag 40 kilometer nordvest for Snorre-feltet i Nordsjøen og 180 kilometer vest for Florø.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i øvre- og midtre jura reservoarbergarter (Draupneformasjonen og Brentgruppen). Sekundært letemål var å påvise hydrokarboner i nedre jura (Statfjordgruppen) og trias reservoarbergarter(Lundeformasjonen).

Brønnen påtraff olje over et intervall på om lag 173 meter i antatt triassisk Lundeformasjonen med heterolittiske sandsteiner av dårlig reservoarkvalitet. Det er foreløpig ikke beregnet utvinnbare ressurser.