OMV borer tørt

Publisert

Plugget og forlatt.

OMV (Norge) AS, operatør for utvinningstillatelse 537, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 7324/8-2, melder Oljedirektoratet.

Brønnen er boret om lag 6 kilometer sørøst for oljefunnet 7324/8-1 «Wisting» i Barentshavet og 310 km nord for Hammerfest.

Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellomjura til sentrias alder (Stø- og Fruholmenformasjonen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i reservoarbergarter av mellom- til sentrias alder (Snaddformasjonen).

Brønnen påtraff om lag 15 meter tykke reservoarbergarter i Støformasjonen med god reservoarkvalitet og om lag 55 meter tykke reservoarbergarter i Fruholmenformasjonen med middels til god reservoarkvalitet. I tillegg påtraff brønnen om lag 10 meter tykke reservoarbergarter i Snaddformasjonen med god reservoarkvalitet. Brønnen er tørr.

Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt.

Brønn 7324/8-2 ble boret av boreinnretningen Leiv Eiriksson som nå skal bore undersøkelsesbrønn 6507/11-11 i utvinningstillatelse 591 i Norskehavet der Tullow Oil Norge AS er operatør.