Mer olje enn ti år tilbake

Publisert

Stort potensiale!

Det er nå mer olje igjen å produsere fra felt og funn enn det var i 2005, og i tillegg antas det at det er mer olje igjen å finne, skriver Oljedirektoratet i en pressemelding.

Det viser Oljedirektoratets gjennomgang av ressursgrunnlaget på et utvalg felt og funn på norsk sokkel fra 2005 til 2014.

Det er gjort veldig mye godt arbeid for å øke ressursene på norsk sokkel, og det har vært en betydelig reservetilvekst på flere felt, sier Kirsti Veggeland, underdirektør for sokkelanalyser i Oljedirektoratet.

De viktigste grunnene til dette er flere brønner, forlenget levetid på feltene og forbedret kunnskap. Dessuten er nye forekomster i feltene besluttet utbygd i løpet av tiårsperioden.

Bakgrunnen for gjennomgangen er Oljedirektoratets ambisiøse mål fra 2005, om å oppnå en vekst i oljereservene på 800 millioner standard kubikkmeter (Sm3) eller fem millioner fat i løpet av ti år. Fasiten viser at reserveveksten ble noe mindre, men målet ville vært nådd med god margin hvis utbyggingsplanen for Johan Sverdrup var blitt levert før utgangen av 2014.

I tillegg til produserende felt, har Oljedirektoratet sett på 62 funn som ikke var besluttet utbygd i 2005. I løpet av tiårsperioden er 28 av disse bygd ut, og oljeressursene her er nesten doblet. Det skyldes ny informasjon, bedre reservoarforståelse og optimalisering av utbyggingsløsninger og dreneringsstrategi.

Funn som er gjort etter 2004 har også ført til at 13 nye felt er besluttet utbygd. Disse har bidratt med en reservevekst på totalt 80 millioner standard kubikkmeter (Sm3) olje. Feltene Edvard Grieg, Ivar Aasen og Knarr bidrar med over 75 prosent av dette volumet.

Imidlertid har mange nye muligheter for å øke reservene blitt identifisert, og potensialet er større i 2015 enn det var for ti år siden, sier Veggeland.