brønn og boring arbeidere olje plattform AGR
brønn og boring arbeidere olje plattform AGR

Oljedirektoratet: Nytt oljefunn gir flere millioner nye fat

Publisert

Riggen Maersk Interceptor med nytt oljefunn.

Det nye oljefunnet har en anslått verdi på mellom 3,1 og 12,6 millioner fat, ifølge en pressemelding fra Oljedirektoratet.

Funnet er gjort i forbindelse med boringen av avgrensningsbrønnen på West Cable-funnet ved Ivar Aasen-feltet.

Brønnene er boret om lag rundt halvannen kilometer øst for funnbrønnen 16/1-7 i den midtre delen av Nordsjøen.

Boringen er nå avsluttet. Det norske oljeselskapet er operatør for utvinningstillatelsene.