Bruker radar og tester "grisehaler" på kraftledningene for å hindre fuglekræsj

Publisert

Statnett, NVE og NINA har et forskningsprosjekt for å teste ut nye metoder for å unngå at fugler kolliderer med kraftledninger.

Nå har de plassert ut to radarer på en liten lastebil i skogen i Hemne kommune i Trøndelag. Den fanger opp fuglene som flyr slik at forskerne kan følge med i sanntid.

– Ved hjelp av radarene kan vi se hvordan fuglene beveger seg i terrenget og rundt kraftledningen rett her borte, sier forsker Bård Stokke i Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Radarene ble først satt ut på stedet i fjor vår, før ledningen var bygd, for å kartlegge fuglenes bevegelse i forkant av byggingen. Nå er ledningen ferdig, og radarene er på plass igjen.

– Det er første gang det tas i bruk radar for å kartlegge hvordan fugler blir påvirket av at det bygges kraftledninger, sier miljørådgiver Ellen Hoff i Statnett.

De tester også ut om det hjelper å utstyre kraftledningene med en markør som ligner på en grisehale. Det er en form for spiraler som festes på topplinen.

– Vi tror det vil gjøre ledningen mer synlig for fuglene, og er spente på å se om det gir resultater, sier Hoff.

I 2016 ble det gjennomført et pilotprosjekt på en kraftledning utenfor Molde med radarovervåkning av denne typen merking. Resultatene derfra tyder på at «grisehalene» bidrar til å redusere risikoen for at fugler kolliderer med linene.

Les mer om forskningsprosjektet på Statnett.no.