Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Hard kamp om vindmøller på Frp-landsmøte

– Hvis det er én miljøsak som virkelig har engasjert de siste månedene, så er det denne.

Publisert

Frp har landet på at kommunene skal ha siste ord når det gjelder bygging av vindmøller. Men i partiet er motstanden mot vindkraft sterk.

Vindmølledebatten ble den desidert lengste på partiets landsmøte, der to resolusjoner om saken, der ett forslag fra Oslo Frp tok til orde for full stans i all vindkraftutbygging på land, men heller satse på vindkraft til havs, var lagt fram.

Det førte til et tidvis heftig ordskifte mellom de ulike fløyene i partiet.

– Hvis det er én miljøsak som virkelig har engasjert de siste månedene, så er det denne, konstaterte Frps miljøpolitiske talsperson Gisle Meininger Saudland.

Vil gi kommunene vetorett

Han står bak forslaget om at kommunene skal ha vetorett når det gjelder vindkraftutbygging.

«Fremskrittspartiet vil i større grad vektlegge miljøhensyn i saker som omhandler vindmøller og skal ikke si ja til vindparker som ikke har lokal tilslutning i kommunestyrene i samtlige berørte kommuner» heter det i resolusjonen.

– Det er opp til lokaldemokratiet å bestemme. Dette er beslutninger som tas best lokalt, framholdt Saudland, som til slutt lyktes med å få støtte fra et stort flertall på landsmøtet.

– Må bruke hue

Men mange Frp-ere er svært skeptiske til vindmøller.

– Vindmøller er det verste jeg ser i norsk natur. Skal vi tillate 250 meter høye propeller? Vi må si nei til disse forferdelig stygge mastene, mente en delegat.

Han fikk støtte fra flere.

– Vindkraft var den største mediesaken i april. Svært mange er mot rasering av norsk natur. Vi må ikke selge ut landet vårt, ble det påpekt fra talerstolen.

– Vi har nå pådratt oss et opprør mot bomringer. Jeg frykter at det samme kan skje med vindmøller, som innebærer vanvittige naturødeleggelser. Vi må bruke hue og stanse all vindmølleutbygging. Ellers blir det trøbbel, framholdt en annen fra talerstolen.

– Provoserer

Det fikk Mats Ramo fra Trøndelag Frp til å marsjere opp på talerstolen.

– De argumentene man hører mot vindkraft – det er galskapen som rår, konstaterte han.

– Det er få ting som provoserer meg mer enn at det sitter folk i Oslo som vil bestemme hvordan vi i Trøndelag skal bruke ressursene våre, sa Ramo.

Olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg lover på sin side å begrense vindmøllebyggingen.

– Ingen teppebombing

– Dette landet skal ikke teppebombes med vindmøller, sa han og viste til at hans departement har avslått 60 prosent av alle konsesjonssøknader på vindkraft.

– Vi er for utbygging av lønnsom kraft og private investeringer. Dersom det finnes ønske om slike investeringer lokalt, skal vi ikke overprøve dette, slo Freiberg fast.

(©NTB)