Foto: Anders Lie Brenna, enerWE
Foto: Anders Lie Brenna, enerWE

Frp-forslag: Vil gi kommunene vetorett om vindmøller

– Kommunene må få vetorett. Vi kan ikke pålegge noen å bygge vindmøller der det ikke er lokal aksept for de.

Publisert

Kommunene må ha rett til å nekte å bygge vindmøller, mener Frps miljøpolitiske talsperson Gisle Meininger Saudland.

– Kommunene må få vetorett. Vi kan ikke pålegge noen å bygge vindmøller der det ikke er lokal aksept for det, sier Saudland, som sitter i energi- og miljøkomiteen på Stortinget, til NTB.

På partiets landsmøte i helgen vil han legge fram en egen resolusjon om saken.

«Fremskrittspartiet vil i større grad vektlegge miljøhensyn i saker som omhandler vindmøller og skal ikke si ja til vindparker som ikke har lokal tilslutning i kommunestyrene i samtlige berørte kommuner» heter det i forslaget.

Siste ord

I dag har kommunene medbestemmelsesrett, mens det er NVE og Olje- og energidepartementet som ifølge Frp-politikeren har siste ord.

– Frp må sørge for at lokale myndigheter ikke overkjøres. Derfor vil vi at kommunene skal ha siste ord når det gjelder bygging av vindmølleparker, sier Saudland.

Samtidig er det uklart hvilken vei vindmøllevinden blåser i Frp. I partiprogrammet står det ingen ting om vindmøller.

– Det kan bli en veldig spennende debatt, sier Saudland, som samtidig peker på at det er stor skepsis til vindmøller hos den jevne Frp-velger.

Økende motstand

Norges energi- og vassdragsdirektorat (NVE) la nylig fram forslag om utbygging av landbasert vindkraft i 13 områder. Etter det har vindmøllemotstanden vokst betraktelig, både i deler av miljøbevegelsen og på steder som Flatanger i Trøndelag, der aksjonister har forsøkt å hindre utbyggingen av et nytt vindkraftverk på Sørmarkfjellet.

Saudland avviser at forslaget kommer som følge av dette.

– Nei, Frp har alltid vært for sterk lokal selvråderett, sier han.

Statnett er på sin side tydelig på at dersom man skal greie å erstatte fossil energi i Norge, må det bygges ut betydelig mer vindkraft.

Vil satse på havvind

Også Oslo Frp har lagt fram et eget forslag om vindmøller. Lokallaget vil ha resten av partiet med på å si nei til utbyggingen av vindkraft på land, men heller satse på vindkraft til havs.

– Vi kan ikke fortsette å rasere uerstattelig natur når havvind vil være lønnsomt om få år, sier Geir Hågen Karlsen. Han sitter i fylkesstyret til Oslo Frp og er vararepresentant til Stortinget.

Han mener at flytende vindkraftverk til havs kan bli Norges tredje maritime industrirevolusjon.

På tvers

Forslaget går imidlertid på tvers av det Frp og regjeringen mener. I Stortinget nylig slo olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg (Frp) fast at havvind ikke kan konkurrere med mye billigere fornybar energi på land i Norge, som vind- og vannkraft, og at regjeringen ikke vil gi subsidier for å få fart på utbyggingen av vindkraft til havs.

– Vindkraft til havs vil ikke være et alternativ i den norske kraftforsyningen de nærmeste årene, sa Freiberg.

(©NTB)