Frp kjemper for vindmøller med MDG

Publisert

En heller uvanlig allianse i norsk politikk, men nå slår Frp og MDG sine pjalter sammen i et forsøk på å få fortgang i norsk satsing på havvind.

– Vi krangler jo så mye at det er hyggelig å være enige en gang iblant også, sier Miljøpartiet De Grønnes stortingsrepresentant Per Espen Stoknes til NTB.

– Jeg trives veldig godt med å være uenig med MDG i de aller fleste saker, men akkurat i denne saken så er vi enige. Dette handler om å bygge opp en norsk industri for eksport av havvindteknologi, sier Frps Gisle Meininger Saudland til NTB.

Høyre og Venstre stiller seg også bak representantforslaget som ble fremmet torsdag.

Konsesjoner

Konkret ber de fire partiene regjeringen om å utarbeide en detaljert forskrift for åpning og tildeling av konsesjoner for havvind på norsk sokkel. I tillegg skal regjeringen se på erfaringene fra andre land med ulike støttemekanismer i internasjonale vindprosjekters tidlige fase.

Hensikten er å stimulere til rask utvikling av en lønnsom havvindnæring her til lands.

– Dette er bare første steg, men ved å få på plass et detaljert og grundig lovverk for havvind, kan vi også få fiskerinæringen med fra starten av. Og fiskerinæringen er en selvsagt og viktig part i dette, sier Stoknes.

Saudland i Frp mener Norge har et stort fortrinn når det gjelder å kunne bygge opp et slagkraftig havvind-miljø. Han viser til erfaringene fra flere tiår med teknologisk krevende utvinning av olje og gass på norsk sokkel.

– Jeg er også glad for at MDG støtter regjeringens offensive havvindsatsing, sier Saudland.

Dratt beina etter seg

Men til denne siste påstanden tar Stoknes og MDG ikke uventet replikk. For ifølge De Grønne har regjeringens havvindsatsing så langt vært alt annet enn imponerende.

– Regjeringen har dratt beina etter seg. Det grønne skiftet har ennå ikke kommet – de store pengene blir fortsatt investert i olje. Spørsmålet er når regjeringen skal slutte å satse mot seg selv, sier Stoknes.

Han hevder Statoils og flere andre aktørers ønsker om å investere i flytende havvind, er satt tilbake av mangelen på et detaljert regelverk, ikke minst for hvordan utlysning og tildeling av konsesjoner skal foregå. Et eksempel på hvordan en slik modell for tildeling av lisenser kan utformes, finner man ifølge MDG i land som Storbritannia, Tyskland, Danmark og Nederland, der det har vært avholdt auksjoner av havvindfelt.

(©NTB)